Leri Veleslav ŠVEC
terapeut a liečiteľ
Leri je jeden zo zakladateľov Univerzity vedomého života, majster v rozpoznávaní skutočnosti a učiteľ. Pôsobí ako terapeut a liečiteľ. Venuje sa psychoterapiám a mentálnemu poradenstvu. Jeho zámerom je prispievať k oslobodzovaniu ľudských myslí od závislosti na konzumnom otrockom systéme ega. Prispieva k tomu, aby sa ľudia naučili vnímať samých seba ako vedomé bytosti, ktoré majú moc nad celým svojim životom bez obmedzenia, ak za svoj život dokážu prijať aj plnú zodpovednosť.

Leri Veleslav ŠVEC

Videá z celkových Viac

Registrácia
Zaregistruj sa
a získaj množstvo výhod
1. Zadajte email a heslo
2. Na email Vám príde aktivačný email
3. Prihláste sa a využívajte lifestyletv na 100%